06 48967138 info@anouk-oms.nl

Privacy verklaring

Toestemming
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Jouw gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Anouk Office & Management Support en/of Anouk Kuiper  zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Over mij
Anouk Office & Management Support
Anouk Kuiper
KvK: 50050370 

Welke gegevens verzamel ik?
Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Website
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• KvK nummer
• IP-adres
• Btw-nummer 

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
Je naam en mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en/of het versturen van een nieuwjaarswens. 

Jouw gegevens
Wanneer je in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling door middel van een SSL certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. 

Google Analytics
Ook door mijn statistiekenpakket Google Analytics worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De browsers Chrome en Firefox bieden hiervoor veel opties.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over mijn cookies? Neem dan gerust contact met mij op. 

Social media
Ik wil het jou graag makkelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan onder andere door middel van sharebuttons. Van de volgende social media platforms hebben ik de buttons geplaatst:
• Facebook
• LinkedIn
Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links
Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mijn websites om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. 

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen via info@anouk-oms.nl.. 

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

Schiedam,  juni  2021

Share This